Eğitimler

TürkGüven online yazılım eğitimleri.

Toplu Veri Yüklemeleri için Excel Bilgilendirme Eğitimi

Risk Değerlendirmesi Özelleştirme

Excel Toplu Çalışan Verisi Yükleme (Çoklu Tesis)

Excel Toplu Çalışan Verisi Yükleme (Tek Tesis)

Firma Tesis Ekleme Modülü

Yeni Kullanıcı Tanımlama Modülü

Toplu Tesis - Firma Yükleme Modülü

Eğitim Modülü

Uygunsuzluk Denetimi Modülü

Tatbikat Modülü

İş Kazası ve Ramak Kala Modülü

Ortam Ölçümlerinin Eklenmesi

İş Giriş Muayenesi / Poliklinik Muayene / Rapor / Hastaneye Sevk

Excel İle İş Ekipmanı Verisi Yükleme

Excel Risk Değerlendirme Formlarının Yüklenmesi

Excel ile Çalışan Verilerinin Yüklenmesi İlk Yükleme

Risk Değerlendirme Oluşturma, Şablon Risk Değerlendirmelerin Kullanımı, Checklistlerin Kullanımı

Kişisel Koruyucu Donanım Belirleme, Teslim ve Zimmet Tutanağı

İSG Kurul Toplantısı Modülü

İzleme Ölçme Planı Hazırlama Modülü

DÖF / Aksiyon Modülü

Acil Durum Planı Hazırlama Modülü

Yıllık Çalışma Planı Oluşturma

Firma Tesis Ekleme

Kroki Çizim Modülü

Ekip / Kurul Atama Modülü