Karadeniz Powership Doğan Bey

Karadeniz Holding A.Ş., 1948 yılında kurulmuş ve ilk olarak 1996 yılında enerji sektörüne adım atmıştır. 1999 yılında ilk kara santralini kurduktan sonra 2003 yılında Türkiye’nin ilk enerji ihracatını gerçekleştiren özel şirketi ünvanını kazanmış ve ardından 2007 yılında Powership olarak adlandırılan enerji gemilerinin proje çalışmalarına başlamıştır. 2020 yılı itibariyle, globalde 2300’den fazla çalışanı ve 19 adedi 11 ülkede bilfiil hizmet vermek suretiyle toplamda 4100 MW kurulu güce ve 25 adet faal enerji gemisinden oluşan filoya sahiptir.

Zorluklar

11 farklı ülkede (Amerika, Afrika ve Uzak Doğu) 19 adet enerji gemimiz faal olarak operasyonlarını sürdürmektedir. Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz ülkelerdeki iş sağlığı ve güvenliği regülasyonları farklılıklar göstermektedir. Bu regulasyonların incelenmesi, değerlendirilmesi ve yasal uygunluk çerçevesinde Karadeniz Holding’in iş sağlığı ve güvenliği sistemi ile karşılaştırılması da dahil, değerlendirme sonucu ortaya çıkan iyileştirme gereklilikleri ile ilgili hızlı aksiyonların alınması yaşadığımız en büyük zorluklarının başında gelmektedir.

Bu ülkelerin hemen hepsinde lokal çalışanları da bünyemizde bulunduruyoruz. Lokal çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi, bilinç ve kültürlerini geliştirmek ve Karadeniz Holding İSG Kültürü düzeyine çıkarmak da karşımıza çıkan zorluklarımız arasındadır.

Ayrıca, her ülkede farklı sağlık riskleri bulunmaktadır. Bu risklerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi manuel yürüttüğümüz bir süreçti.
Farklı ülkelerde faaliyet gösterirken, iş sağlığı ve güvenliğinin merkezi olarak yönetilmesi konusunda Karadeniz Holding olarak farklı metod ve çözümler oluşturmaya çalıştık. İş Sağlığı güvenliğinin merkezi olarak yönetiminde, her ülke ve tesis yöneticileri ile ayrı ayrı iletişimde olmak, sürdürülebilirliğin sağlanması ve İSG uzmanları ile birlikte uygulama ve takip konularında, operasyonların global büyüklüğü dolayısıyla zorlandığımız zamanlar yaşadık.

Çözümler

Perfektive’in hiyerarşi modülü ile istediğimiz organizasyon yapısını oluşturabiliyoruz. Bu yapı içerisinde kıta, ülke ve farklı tesis grupları oluşturarak sorumluluk paylaşımı yapabiliyoruz. Böylelikle iş sağlığı ve güvenliğinin merkezi yönetimi bizim açımızdan çok kolay bir hale geliyor.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimiz içerisinde bulunan; prosedür, talimat, form, tatbikat, eğitimlerin takiplerini ve tüm aksiyon yönetimimizi Perfektive üzerinden rahatlıkla yapabiliyoruz. Hangi ay, hangi tesisimizde, hangi iş, ne kadar yapıldı ve eksiklerimiz neler, merkezi olarak kontrol edebiliyoruz.

Çalışanlarımızın tüm sağlık takiplerini, hastalık geçmişlerini, reçete, rapor ve sevk takiplerini Perfektive üzerinden kontrol ediyoruz.

Çalışanlarımızın aldığı sağlık raporları ile dijital İK sistemimizi entegre olarak çalıştırıyoruz. Bu durum bize, çalışanlarımızın bordro hesaplamalarında büyük kolaylık sağlıyor.

Dönemsel raporlarımızı, aylık İSG performans raporlarımızı (KPI) ve metriklerimizin takibini Perfektive ile birlikte yönetebiliyoruz.

Volkan Patır

Volkan Patır
İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Grup Müdürü, Karadeniz Holding

Karadeniz Holding İSG birimi olarak Perfektive yazılımını kullanıyor olmaktan memnunuz. Perfektive yazılımının geliştirilebilir esneklikte olması, Türkgüven’in teknik destek konusunda hızlı aksiyon alabilen bir yapıda olması bizim için çok önemli. Türkgüven’in hizmet verdiği diğer şirketlerdeki iyileştirmelerle benchmarking yapabilmemiz, kolaylıkla entegrasyon ve yön değişikliği sağlanabilmesi ve dijital olarak verilerin tam ve doğru alınabilmesi sisteme en büyük katkıyı sağlayan etkenlerin başında geliyor.